Tjänster

Rådgivning
Utvärdering av lokaler, val av datanät är exempel på uppdrag som vi utför åt våra kunder.

Besiktningar
CHK Computer Service utför även besiktningar av nätverk, datormiljöer och CCTV
anläggningar .
Det kan gälla besiktning med anledning av kommande ombyggnad eller med anledning av dålig funktion i en anläggning.

Projektledning
CHK Computer Service anlitas också som projektledare för att ta hand om upphandling och övervakning av projektets färdigställande. Vi tar då ansvar för att tidplanen hålls, att kostnaderna hålls inom kalkylerade ramar och att anläggningen fungerar när den är färdig.

Service
Vår underhållsservice möter kraven på hög tillgänglighet.