Wopsa DNS

Namnserver1: ns1-wopsa.cygrids.net
Namnserver2: ns2-wopsa.cygrids.net

De återförsäljare som fortfarande använder våra gammla ip adresser för sina namnservrar uppmanas byta till våra nya ipadresser

Namnserver1
Gammal ip adress: 85.118.206.121
Ny ip adress: 213.212.61.130

Namnserver2
Gammal ip adress: 85.118.206.122
Ny ip adress: 213.212.61.254

Ompekningsblankett från IIS